ارزیابی چرخۀ حیات در راستای بهینه‌سازی مصرف آب در گاوداری صنعتی با رویکرد آب مجازی (مطالعۀ موردی: گاوداری فکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس ارشد HSE، پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران

3 دکتری برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،

چکیده

ردپای آب کشاورزی 92 درصد از ردپای آب شیرین جهان را شامل می‌شود که در آن 29 درصد از آب، برای رشد غذای حیوانات مورد نیاز است. در الگوی کشت کشاورزی استان اصفهان محصولات پرمصرفی همچون برنج، ذرت و علوفه دیده می‌شود که بخشی از آن خوراک دام را تشکیل می‌دهد. بنابرین، از آنجا که یکی از مهم‌ترین منابعمصرف‌کنندۀ آب در این استان بخش دامداری و کشاورزی وابسته به آن است، مدیریت صحیح مصرف آن در این بخش به صرفه‌جویی کلی در مصرف آب استان و کاهش محتوای آب مجازی محصولات دامی در استان کمک می‌کند. صنعت دامداری یکی از صنایع پرمصرف آب در این استان شامل 2108 گاوداری صنعتی فعال و دارای ظرفیت کلی 337261 رأس گاو است. از این میان 20865 رأس گاو پرواری در 185 گاوداری وجود دارد. سهم شهر اصفهان از کل دام گاو و گوسالۀ استان، 57523 رأس گاو وگوساله است. با محتوای آب مجازی محاسبه‌شده برای هر گاو در سن ذبح و محتوای آب مجازی برای هر تن گوشت با و بدون استخوان به‌ترتیب 11055، 19485 و 22800 مترمکعب، واضح است که تولید محصولات دامی به مقدار زیادی آب نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها