نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ارزانی، حسین ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • افشاری، عباس بررسی روش‌های تصفیه پساب واحدهای تولید الکل [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • افیونی، مجید بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • الدین، منصور غیاث بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا [دوره 32، شماره 40، 1385]

ب

 • بیاتی، آیدا بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • بختیاری، علیرضا ریاحی شناسایی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانیApodemus hyrcanicus در منطقه نور [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • بیدختی، عباسعلی علی اکبری آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی در کلان شهر تهران [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • بیدهندی، غلامرضا نبی بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • بیدهندی، غلام رضا نبی اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران [دوره 32، شماره 40، 1385]

پ

ت

 • ترابیان، علی بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی ازآب [دوره 32، شماره 39، 1385]

ج

 • جاویدکار، سید محمد شناسایی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانیApodemus hyrcanicus در منطقه نور [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • جعفری، محمد بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • جعفرزاده، محمد تقی راه اندازی یک راکتور بی هوازی هیبرید (UASB / فیلتر) برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی [دوره 32، شماره 39، 1385]

ح

 • حاضری، فاطمه توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) * [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • حسامی، زهره بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • حسینی، زین العابدین توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) * [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • حسینی، سید علیرضا صادقی آثار جزیره گرمایی و شهرنشینی روی وضع هوا و اقلیم محلی در کلان شهر تهران [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • حسینی، سید محسن بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان [دوره 32، شماره 40، 1385]

خ

 • خورشیددوست، محمد علی شبیه سازی آثار دو برابر شدن دی اکسید کربن جو بر تغییر اقلیم تبریز [دوره 32، شماره 39، 1385]

د

 • درویش، جمشید شناسایی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانیApodemus hyrcanicus در منطقه نور [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • دهکردی، اردشیر خسروی بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان [دوره 32، شماره 39، 1385]

ر

 • رحیمی، یوسف قویدل شبیه سازی آثار دو برابر شدن دی اکسید کربن جو بر تغییر اقلیم تبریز [دوره 32، شماره 39، 1385]

ز

 • زاده، جلیل سرهنگ توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) * [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • زاده، محمد نقی “باغِ هستی”الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • زاده، منصوره امین ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • زاهدی، قوام الدین ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1) [دوره 32، شماره 39، 1385]

س

 • سبحانی، هوشنگ ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1) [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • سعیدی، محسن اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • سلاجقه، علی بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی [دوره 32، شماره 39، 1385]

ش

 • شایگان، جلال الدین بررسی روش‌های تصفیه پساب واحدهای تولید الکل [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • شیرازی، هما کشاورزی سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • شریفی، مرتضی ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1) [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • شکری، مریم نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • شکری، مریم ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • شهریاری، احسان ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 32، شماره 40، 1385]

ص

 • صالحی، اسماعیل نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در تحقق شهر خوب و توسعة پایدار شهری [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • صفا، مهیار بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • صفاییان، روجا نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • صفاییان، نصرت اله نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران) [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • صفاییان، نصرت اله ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان [دوره 32، شماره 40، 1385]

ع

 • عابدی، مهدی ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • عبدلی، محمدعلی راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • عتابی، فریده بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • عظیمی، علی اکبر راه اندازی یک راکتور بی هوازی هیبرید (UASB / فیلتر) برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • علمی، حمیدرضا توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) * [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • عمرانی، قاسمعلی بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی [دوره 32، شماره 40، 1385]

ک

 • کرباسی، عبدالرضا بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • کرباسی، عبدالرضا اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • کرجی، مهتاب گرگین ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • کرمی، پرویز ارزیابی غنای گونه‌ای و تولید در ساختار و عملکرد علفزارهای سارالِ کردستان [دوره 32، شماره 40، 1385]

گ

 • گلبابایی، فریده بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی [دوره 32، شماره 40، 1385]

م

 • محمدی، حسین تغییرات زمانی بارش ایران [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • محمودی، محمود بررسی کیفیت هوای داخل منازل مسکونی منطقه 1و5 شهر تهران از نظر ذرات معلق هوا [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • مخدوم، مجید ایجاد مدل طیف قابلیت اکولوژیکی بهره‌وری انسان از پارکها و مناطق حفاظت شده (1) [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • مخدوم، مجید بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • میرمحمدی، محسن سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • میرمقتدایی، مهتا پیشنهاد روشی برای تحلیل «شخصیت» شهر [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • مصطفوی، حسین تنوع زیستی ماهیان رودخانة تالار استان مازندران [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • معینی، ابوالفضل بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • مهرآبادی، عبداله رشیدی بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی ازآب [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • مهردادی، ناصر راه اندازی یک راکتور بی هوازی هیبرید (UASB / فیلتر) برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • مهردادی، ناصر اثر فعالیت های انسانی بر تجمع فلزات سنگین در آب رودخانه تجن در استان مازندران [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • موسوی، سید فرهاد بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • مومنی، تکتم بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان [دوره 32، شماره 40، 1385]

ن

 • نیا، سادات فیض بررسی امکان استفاده از روش زمین شناسی برای مطالعات خاک در منابع طبیعی [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • نیا، مسلم اکبری بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • نژاد، حسین غیاثی راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • نیکنامی، کمال الدین شبیه سازی و پیش بینی فرایندهای تافانومیک زمین سیماهای فرهنگی بر اساس مدل زنجیره ای مارکوف [دوره 32، شماره 40، 1385]

و

 • وی، دیوید تونگ ارزیابی ساختار و عملکرد قطعات گیاهی اکوسیستم مرتع در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 32، شماره 40، 1385]
 • ویژه، محمد رضا « حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست » بررسی حقوق بشر اروپایی [دوره 32، شماره 40، 1385]

ه

 • هاشمیان، سید جمال الدین راه اندازی یک راکتور بی هوازی هیبرید (UASB / فیلتر) برای تصفیه فاضلاب مجتمع پتروشیمی [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • هالک، فرح سادات سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران [دوره 32، شماره 39، 1385]
 • هرسینی، محمد رضا سعیدی شبیه سازی و پیش بینی فرایندهای تافانومیک زمین سیماهای فرهنگی بر اساس مدل زنجیره ای مارکوف [دوره 32، شماره 40، 1385]