نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

 • باغوند، دکتر اکبر دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • بحرینی، دکتر سید حسین استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک موزه نفت مسجد سلیمان [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • بدهندی، دکتر غلامرضا نبی تولید پیوسته و ناپیوسته اسید لاکتیک از آب پنیز با استفاده از لاکتوباسیل تثبیت شده [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • بیدهندی، دکتر غلامرضا بررسی اثر شیرابه بر ضریب نفوذپذیری و ساختمان خاکهای رسی بنتونیتی [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • بیدهندی، دکت غلامرضا نبی آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • براتی، مهندس احمد میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • بصیری، دکتر رضا تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان) [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • بلمکی، مهندس بهنام میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان [دوره 30، شماره 36، 1383]

پ

ت

 • ترابیان، دکترعلی ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • ترابیان، دکتر علی بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • ترابیان، دکتر علی اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود [دوره 30، شماره 33، 1383]

ث

ج

 • جعفری، دکتر احمد جنیدی حذف همزمان مس و تجزیه 4-D و 2 در فاضلاب صنعتی با استفاده از سیستم ترکیبی تشعشع نوری و الکترو شیمیایی [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • جعفری، دکتر حمیدرضا ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیت های نفتی فلات قاره خلیج قاره [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • جعفرزاده، مهندس محمد تقی دیواره های جاذب تراوا در تصفیه لکه آلاینده های موجود در آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • جلالیان، دکتر احمد پراکنش آهن روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه [دوره 30، شماره 36، 1383]

چ

 • چمنی، فرشید رضائی تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور [دوره 30، شماره 35، 1383]

ح

 • حسینی، دکتر محسن تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان) [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • حسینی، سید محمد مهدی تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • حضوری، مهندس شهناررستمی تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • حمزه، مهندس بهنام مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه [دوره 30، شماره 36، 1383]

خ

 • خلیلی، مهندس رضا بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E [دوره 30، شماره 35، 1383]

د

ر

 • راجی، غلامحسین تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • راد، دکتر بهروز بهروزی میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • راد، دکتر بهروز بهروزی مروری بر سازمان های بین المللی حیات وحش و جایگاه ایران [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • رازقی، دکتر ناصر ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • رازقی، دکتر ناصر اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • رئیسی، مهندس محمد ابراهیم بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور [دوره 30، شماره 34، 1383]

ز

س

 • ساری، دکترعباس اسماعیلی بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • سلامی، مهند س الها م ا بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • سورکی، علی ابوالحسنی جداسازی باکتری های نفت خوار تولدی کننده بیوسور فاکتانت (+) از خلیج فارس و بررسی اثر pH بر مصرف نفت [دوره 30، شماره 34، 1383]

ش

 • شیدایی، مهندس محمد ارزشیابی اقتصادی بازیافت مواد جامد شهری لاهیجان [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • شیرازی، مهندس هما کشاورزی تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • شریفی، دکتر مظفر تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • شفیعی، مهندس سهیلا معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • شکری، دکتر مریم جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • شهسواری، دکتر عباس مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه [دوره 30، شماره 36، 1383]

ص

ط

 • طالبی، دکتر خسرو ثاقب تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • طبری، دکتر مسعود تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران [دوره 30، شماره 33، 1383]

ع

 • عدل، مهندس مهرداد ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • عزیزیان، دکتر دنیا پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • عطار، دکترفریده مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • عطار، دکتر فریده رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • عظیمی، دکتر علی اکبر ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • عظیمی، دکتر علی اکبر اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود [دوره 30، شماره 33، 1383]

ف

 • فریادی، دکتر شهرزاد پیشنهاد اصول و قواعد طراحی شهری پایدار شهرهای ایران در فرایند جهانی شدن ( با تاکید بر نیازهای زیستی ) [دوره 30، شماره 33، 1383]

ق

 • قائمی، مهندس آلاله تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • قائمی، مهندس پونه تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • قهرمان، دکتر احمد مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • قهرمان، دکتر احمد رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه [دوره 30، شماره 33، 1383]

ک

 • کار، دکتر افشین دانه معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی - دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی ایران [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • کیانی، دکتر بهرام حسن زاده معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • کرباسی، دکتر عبدالرضا ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • کرمی، مهندس پرویز تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان) [دوره 30، شماره 36، 1383]

گ

م

 • مجلوئیان، مهندس هنریک معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • مجنونیان، مهندس هنریک معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی - دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی ایران [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • محمدی، مهندس پرویز ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • محمدی، مهندس محسن میر تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • مخدوم، دکتر مجید آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار - کهک قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • مستشاری، دکتر سید مرتضی دیدگاههای آموزشی و پژوهشی شیمی سبز [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • مقدس، مهندس داریوش معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • مقدم، مهندس حمید رضا جهانی استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک موزه نفت مسجد سلیمان [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • میگوئی، دکتر حمید گشتاسب معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • ملایری، دکتر بهروز عشقی بررسی تفاوت اثر نیترات و کلرور کادمیوم بر رشد بوته ها و جذب و ذخیره سازی کادمیوم در ریشه و اندام هوایی گوجه فرهنگی در محیط هیدروپونیک [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • ملایری، دکتر بهروز عشقی بررسی کیفیت شیمیایی آب های زیرزمینی در مجاورت محل دفن مواد زاید جامد شهر گرگان [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • منصوری، دکتر جمشید معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • مهردادی، دکتر ناصر ارزیابی فرایند هضم بی هوازی زباله های فساد پذیر شهری [دوره 30، شماره 34، 1383]
 • موبدی، ایرج ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • موبدی، دکتر ایرج اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود [دوره 30، شماره 33، 1383]

ن

 • نیا، دکتر مسلم اکبری تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان) [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • نژاد، علیرضا نقی رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • نظریها، دکتر مهرداد استقرار الگوی مناسب سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت نفت – مطالعه موردی : پالایشگاه نفت بندر عباس [دوره 30، شماره 33، 1383]
 • نیکنامی، کمال الدین سنجش تاثیر تغییر بافت بهره وری از زمین در یکپارچگی زمین سیماهای طبیعی و باسان شناختی مطالعه موردی شمال غرب ایران [دوره 30، شماره 35، 1383]

ه

 • هاشمی، مهندس سید حسین بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E [دوره 30، شماره 35، 1383]
 • هالک، مهندس فرح سادات تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن [دوره 30، شماره 36، 1383]
 • هودجی، دکتر مهران پراکنش آهن روی و سرب در خاک و محصولات کشاورزی در منطقه استقرار مجتمع فولاد مبارکه [دوره 30، شماره 36، 1383]