نمایه نویسندگان

ا

 • اردکانی، سهیل سبحان غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • ارزانی، دکتر حسین مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • اسکافی، مهندس فردین موانع و راهکارهای مشارکت کارکنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شرکت ایران خودرو [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • افیونی، مجید غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • انق، احمد زون‌بندی منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS [دوره 31، شماره 38، 1384]

ب

پ

 • پناهنده، محمد رهیافت پیشگیری از وقوع آلودگی (PP)(1) رویکرد محیط زیستی [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • پنجه، فریده قوی تبیین زمینه‌های به کارگیری تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست [دوره 31، شماره 38، 1384]

ت

 • ترابیان، علی بررسی و ارائه برنامه پایش کیفی مناسب برای حوضه آبخیز سد امیرکبیر (رودخانه کرج) [دوره 31، شماره 38، 1384]

ج

 • جعفری، حمید رضا زون‌بندی منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • جعفری، دکتر حمیدرضا مکانیابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده ازسیستم های اطلاعات جغرافیائی [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • جعفری، دکترمحمد مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • جعفری، دکتر محمد ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • جعفری، علی بررسی و ارائه برنامه پایش کیفی مناسب برای حوضه آبخیز سد امیرکبیر (رودخانه کرج) [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • جوان، محمود ارزیابی پساب تصفیه شده شهری و کاربرد آن در آبیاری فضای سبز [دوره 31، شماره 38، 1384]

چ

 • چراغی، مهندس مهرداد ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • چمنی، مهندس عاطفه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب [دوره 31، شماره 37، 1384]

ح

 • حسینی، سید محسن مقایسة تغذیه و بازگشت عناصر غذایی در جنگلکاری‌های خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس و توسکای ییلاقی [دوره 31، شماره 38، 1384]

خ

 • خراسانی، دکتر نعمت الله ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • خویی، زیبا کاربرد سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if ? در برنامه‌ریزی [دوره 31، شماره 38، 1384]

د

 • دماوندیان، محمدرضا کنترل جمعیت کنه زنگ مرکبات بدون کاربرد کنه‌کش‌های آلوده کننده محیط زیست [دوره 31، شماره 38، 1384]

ر

 • رفیعیان، مجتبی کاربرد سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if ? در برنامه‌ریزی [دوره 31، شماره 38، 1384]

ز

 • زاده، بهناز امین طبقه بندی کاربری گونه های گیاهان در طراحی منظر شهری [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • زاده، سعیده نجمی ارزیابی توان محیط زیستی پارک ملی خبر برای زون‌بندی و برنامه‌ریزی به کمک GIS [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • زارعی، بهروز تبیین زمینه‌های به کارگیری تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • زارعی، عظیم تبیین زمینه‌های به کارگیری تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • زند، علی دریا بیگی ارزیابی خطرات کمپوست تهیه شده از مواد زائد شهری(1)(MSW)در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • زند، مهندس علی دریا بیگی تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای [دوره 31، شماره 37، 1384]

س

ش

 • شایسته، کامران غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان [دوره 31، شماره 37، 1384]

ص

 • صیاد، احسان مقایسة تغذیه و بازگشت عناصر غذایی در جنگلکاری‌های خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس و توسکای ییلاقی [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • صفت، علی اصغر درویش تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریب [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • صفری، ادوین کاهش درجای بار آلی شیرابه (مطالعه موردی:محل دفن زباله کهریزک) [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • صوفی، منصور رهیافت پیشگیری از وقوع آلودگی (PP)(1) رویکرد محیط زیستی [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • صوفیانی، نصراله محبوبی غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان [دوره 31، شماره 37، 1384]

ع

 • عبادتی، مهندس فاطمه میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های گیاهان آبزی و رسوبات تالاب میانکاله [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • عبدلی، دکتر محمد علی تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • عبدلی، محمد علی امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • عسکری، علی کاربرد سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if ? در برنامه‌ریزی [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • عظیمی، دکتر علی اکبر مقایسه آزمایشگاهی تاثیر مواد منعقدکننده بر آزمایش شیمیایی لجن در تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران [دوره 31، شماره 37، 1384]

ف

 • فریادی، شهرزاد روش شناسی برنامه ریزی محیط زیستی محلی با مشارکت مردم(به شکل یک سیستم مدیریت محیط زیست) [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • فرحپور، دکتر مهدی مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان [دوره 31، شماره 37، 1384]

ق

ک

 • کریمی، مهندس سعید مکانیابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده ازسیستم های اطلاعات جغرافیائی [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • کریمیان، علی اکبر گیاهان دارویی ، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق [دوره 31، شماره 37، 1384]

گ

 • گلریزان، مهندس فریبا مقایسه آزمایشگاهی تاثیر مواد منعقدکننده بر آزمایش شیمیایی لجن در تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران [دوره 31، شماره 37، 1384]

ل

 • لی، علی مراد حسن ارزیابی پساب تصفیه شده شهری و کاربرد آن در آبیاری فضای سبز [دوره 31، شماره 38، 1384]

م

 • محمدی، صمد امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • محمدرضایی، مهندس شهریار موانع و راهکارهای مشارکت کارکنان در سیستم مدیریت محیط زیستی شرکت ایران خودرو [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • مخدوم، دکتر مجید ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • مخدوم، مجید تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریب [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • مددی، حسین تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریب [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • مدرس، عبدالحمید تبیین زمینه‌های به کارگیری تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • میرزایی، مهندس محمد پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • مفتخر، مهندس نرمین رازی طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • مقدم، دکتر علی احمدی فعالیت باکتری های گوگردی در خاک معدن مس سرچشمه [دوره 31، شماره 37، 1384]

ن

ه

 • همایون، کاوه طبقه بندی کاربری گونه های گیاهان در طراحی منظر شهری [دوره 31، شماره 38، 1384]

ی

 • یاری، مهندس علی پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود [دوره 31، شماره 37، 1384]
 • یاوری، احمدرضا ارزیابی توان محیط زیستی پارک ملی خبر برای زون‌بندی و برنامه‌ریزی به کمک GIS [دوره 31، شماره 38، 1384]
 • یوسفی، مهندس شهرام مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعة موردی :منطقة طالقان [دوره 31، شماره 37، 1384]