دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تخمین مقادیر جاافتاده در سری‌های زمانی داده‌های آلودگی هوای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jes.2022.339422.1008287

مسلم دهنوی ئیلاق؛ رحیم علی عباسپور


امکان‌سنجی استفاده از لجن تصفیه‌خانه آب برای ارتقائ کارآمدی فرآیند تغلیظ لجن تصفیه‌خانه فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22059/jes.2022.338882.1008284

محمدجواد کاظمی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی