دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سنتز جاذب نانوهیبرید اکسید دوتایی آهن-سریوم آمین‌دار شده/کیتوسان/پلی وینیل الکل به روش کستینگ به منظور جذب مس و نیکل از محلول‌های آبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22059/jes.2023.347233.1008349

علی نبیان؛ ناصر مهردادی؛ محمد جواد امیری


ارزیابی سمیت و خطر سلامت مرتبط با عناصر بالقوه سمی (روی، سرب، کادمیم و کروم) خاک حاشیه جاده ‏‏ای شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22059/jes.2023.350468.1008366

سهیل سبحان اردکانی؛ نیره السادات حسینی


بررسی سمیت منابع تولید کننده ذرات معلق ریز بر اساس ترکیبات شیمیایی آن‌ها در شهر تهران، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jes.2023.339901.1008294

مریم زارع شحنه؛ محمد ارحامی


ارزیابی ریسک مواد نفتی از بالادست سد دز در آب زیرزمینی تا مخزن سد دز با استفاده از توسعه روش EPA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jes.2023.350594.1008367

سحر پورمحمدی؛ عبدالرضا کرباسی؛ شهرام بیک پور؛ محمود شریعت؛ هوشنگ حسونی زاده


همگرایی عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منطقه منا رهیافت مدل پانل فضایی پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jes.2023.351889.1008370

فاطمه یاوری؛ احمد سرلک؛ مریم شریف نژاد؛ مجتبی قیاسی


تبیین مولفه های تاثیر گذار ایوان بر رفتار برودتی تابستان نشین ها در معماری مسکونی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.22059/jes.2023.342826.1008317

علی کامیاب؛ مهناز محمودی؛ منصور نیک پور


مدلسازی عرضه خدمت زیستگاهی و داده کاوی فضایی نقاط داغ در اکوسیستم های مناطق خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22059/jes.2023.343520.1008322

ندا محمدپور؛ فاطمه جهانی شکیب؛ زهرا اسداللهی


ارزیابی سطح ریسک اکولوژیک رسوبات در محیط رودخانه ای (مطالعه موردی: رودخانه کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

10.22059/jes.2023.358325.1008404

سپهر اخلاقی فرد؛ تورج نصرآبادی؛ حسن هویدی