دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تخمین مقادیر جاافتاده در سری‌های زمانی داده‌های آلودگی هوای شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jes.2022.339422.1008287

مسلم دهنوی ئیلاق؛ رحیم علی عباسپور


امکان‌سنجی استفاده از لجن تصفیه‌خانه آب برای ارتقاء کارآمدی فرآیند تغلیظ لجن تصفیه‌خانه فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22059/jes.2022.338882.1008284

محمدجواد کاظمی؛ گاگیک بدلیانس قلی کندی


تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان: معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22059/jes.2022.346812.1008345

هاجر اثنی عشری؛ سمیه نقوی


مقایسه مدل‌های جنگل تصادفی، ماشین بردار تصمیم‌گیری و رگرسیون خطی چند‌متغیره در ارزیابی تنوع زیستی جنگل‌های هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22059/jes.2022.345264.1008336

محمود بیات؛ رضا اخوان؛ سحر حیدری مستعلی؛ سیده کوثر حمیدی


اولویت بندی واحدهای همگن مناظر طبیعی به روش آنتروپی شانون-ویکور (مطالعه منطقه حفاظت شده البرز مرکزی تحت مدیریت استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22059/jes.2023.348672.1008359

فرنوش عطار صحراگرد؛ افشین دانه کار؛ علی جهانی