تعداد مقالات: 1303

1. انتخاب مناطق حفاظت شدة جدید با تأکید بر تیپ‌های گیاهی و استفاده از C-Plan (مطالعة موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 36، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 1-12

علی جعفری؛ احمدرضا یاوری؛ شهرام بهرامی؛ نبی اله یارعلی


2. سهم بندی بار آلودگی ورودی از زیرحوضه‌ها به مخزن سد امیرکبیر با استفاده از مدل QUAL2K

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-8

سید حسین هاشمی؛ الهام قاسمی زیارانی؛ یوسف رنجکش


3. تعیین منشاء هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای (PAHs) در منطقة خور موسی با استفاده از نسبت‌های مولکولی

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 1-6

مریم حسناتی؛ احمد سواری؛ یدا نیک‌پور؛ کمال غانمی


6. توسعة مدل تصمیم‌گیری چندهدفة مکانی با تأکید بر آمایش صنایع انرژی بر

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-12

گیتی خوش‌آموز؛ محمد طالعی؛ علی منصوریان


7. اثرات متقابل نفت خام و ترکیبات مختلف نیتروژن بر معدنی شدن کربن و زیست‌توده میکربی در خاک رسی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

سمائه نمازی؛ فایز رئیسی؛ شجاع قربانی دشتکی


8. بررسی توانایی نانو ذرات اکسید آهن، در حذف رقابتی و بازیابی کروم شش و نیکل دو ظرفیتی از پساب معادن

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-8

رازقه اخباری‌زاده؛ محمدرضا شایسته‌فر؛ اسماعیل دره زرشکی


9. شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی


11. تصفیۀ فاضلاب خشکشویی با استفاده از فرایندهای انعقاد و شناورسازی الکتریکی و الکتروفنتون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

مریم یزدی؛ بهنوش امین زاده؛ علی ترابیان


13. مقایسۀ کارایی سه الگوریتم هوشمند رایانه‌ای در انتخاب مناطق مناسب حفاظت (مطالعۀ موردی: استان مازندران)

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-16

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حمیدرضا رضایی


14. فهرست فارسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-2


15. صفحات آغازین

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-2


16. صفحات آغازین

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-3


18. بازآفرینی محلات فقیرنشین شهری با تاکید بر تحلیل پیکره بندی فضایی، نمونه مطالعه شهر همدان

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


19. کاربرد گرافن اکسید پلیمره شده برای بهینه سازی حذف اورتو زایلن از آب توسط روش رویه پاسخ

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

آویده عزیزی؛ الهام منیری؛ امیر حسام حسنی؛ همایون احمد پناهی؛ فاطمه کاهی


21. بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری


22. تحلیلی بر امنیت فضاهای محلات شهری از دید کاربران، نمونه مطالعه فضاهای محلات بافت تاریخی شهر بوشهر

دوره 47، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-20

احسان حیدرزاده؛ محمدرضا حقی؛ محمدامیر کاکی زاده


24. تجزیه و تحلیل ریسک‌های فیزیکی سد بالارود خوزستان در مرحلة ساختمانی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 25-38

سید‌علی جوزی؛ سید‌محسن حسینی؛ علیرضا خیاط‌زاده؛ مهرنوش طبیب‌شوشتری


25. مدل سازی تاثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-193

سحر شیبانی؛ بهروز ابول پور؛ امیر اسکندری