موضوعات = محیط زیست و انرژی
مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 401-413

10.22059/jes.2014.51208

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 415-430

10.22059/jes.2014.51209

داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی