موضوعات = اقیانوس شناسی
بررسی علل کاهش غلظت اکسیژن محلول در دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22059/jes.2024.370380.1008465

شیرین فرخانی؛ ناصر حاجی زاده ذاکر