موضوعات = هیدروژئولوژی / اقیانوس شناسی
بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 645-661

10.22059/jes.2018.244983.1007546

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی


کاربرد کریجینگ شاخص و معمولی در مدل‌کردن کلر آب زیرزمینی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 751-764

10.22059/jes.2014.52218

معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب


بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 221-236

10.22059/jes.2014.50168

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا