موضوعات = مهندسی محیط زیست
تعداد مقالات: 37
-24. بررسی عملکرد نانو جاذب اکسید قلع اصلاح شده در حذف آلاینده های نفتی از آب

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 395-412

10.22059/jes.2019.277867.1007833

علی بهشتی اردکانی؛ امیرحسام حسنی؛ همایون احمدپناهی؛ امیر حسین جاوید؛ الهام منیری


-22. تاثیر و رابطه بین تابش غیرپیوسته امواج فراصوت و انرژی مخصوص بر درجه تخریب لجن ثانویه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 297-308

10.22059/jes.2018.259605.1007674

داود فتحعلی؛ عبدااله رشیدی مهرآبادی؛ مریم میرابی؛ محمود علیمحمدی


-21. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-32

محیط شناسی


-20. بهینه سازی تصفیه فاضلاب خمیر و کاغذ با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته فنتون

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 365-377

10.22059/jes.2017.201321.1007200

نیلوفر عابدین زاده؛ مسعود منوری؛ محمود شریعت


-15. حذف همزمان شوری و بارآلی توسط فرآیند گیاه‌پالایی

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 531-550

10.22059/jes.2016.60065

حسین کلهر؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


-14. مطالعه پایلوتی برای بررسی کارایی بیوراکتور غشایی در تصفیه پیشرفته پساب صنعتی برای پیش تصفیه اسمز معکوس

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 387-396

10.22059/jes.2016.58740

مجید حسین زاده؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی ترابیان؛ محمد سیروان علیمرادی؛ حسین نایب


-12. مدل‌سازی الگوی پراکنش ذرات معلق در منطقۀ جنوب تهران (مطالعۀ موردی: کارخانۀ سیمان تهران) با مدل AERMOD

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 799-814

10.22059/jes.2016.57134

علی اکبر شمسی پور؛ الهام اشرفی؛ مرضیه علیخواه اصل؛ خسرو اشرفی


-9. پالایش خاک‌های آلوده به بنزین در محیط‌های شهری با استفاده از روش واجذبی حرارتی

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 643-652

10.22059/jes.2015.55902

سعید گیتی پور؛ عماد صنعتی فروش؛ نگار کرامتی؛ پیمان یعقوب زاده؛ مسعود رضایی


-8. تصفیۀ الکتروشیمیایی فاضلاب نساجی حاوی اسید قرمز 14 با الکترودهای آلومینیومی

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 297-308

10.22059/jes.2015.54981

امین هوشمندفر؛ بیتا آیتی؛ احمد خدادادی


-7. پیش‌یابی اثر گرمایش جهانی در قلمروهای زیستی (مطالعۀ موردی: نیمۀ شرقی زاگرس میانی و غرب بیابان مرکزی ایران)

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 389-400

10.22059/jes.2015.54989

فرامرز خوش اخلاق؛ محمد امین مرادی مقدم؛ محمدامین حیدری؛ شیرین صفایی


-6. بررسی تصفیۀ فاضلاب در بیوراکتور غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22059/jes.2015.53895

میترا بیات؛ محمد رضا مهرنیا؛ نوید مستوفی؛ مهدی رجبی هامانه


-5. شبیه‌سازی عددی تخلیۀ فاضلاب چالوس به دریای خزر با استفاده از آتفال

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 845-860

10.22059/jes.2014.53002

سینا حسینی فرد؛ ناصر حاجی زاده ذاکر


-2. پایش دریاچۀ‌ نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 669-677

10.22059/jes.2014.52212

حسین نظم فر؛ نادر سرمستی؛ سید کاظم علوی پناه