موضوعات = مدیریت سوانح طبیعی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی وقوع سیلاب با استفاده از نظریۀ مجموعه‌های زبر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ هلیل‌رود)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 499-510

امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور؛ فاطمه شیدایی


2. بررسی سیل‌خیزی و تعیین عوامل مؤثر در آن در حوضۀ رودخانۀ بالقلی‌چای با استفاده از تکنیک GIS، RS و AHP

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 389-400

علی قاسمی؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ اباذر اسمعلی