موضوعات = آلودگی صوتی
سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 349-364

10.22059/jes.2017.63083

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 693-710

10.22059/jes.2014.52214

محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق