موضوعات = آلودگی صوتی
تعداد مقالات: 3
1. سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 349-364

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


2. ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 693-710

محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق


3. بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان با استفاده از روش فازی TOPSIS

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 499-513

سید علی جوزی؛ انوشه داراب پور