موضوعات = معماری و شهرسازی
تعداد مقالات: 24
2. تاثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمان‌های مسکونی تهران بر آلودگی ناشی از گرمایش در فصل زمستان

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 253-268

لیلا مختاری؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ شهاب کریمی نیا؛ منصوره کیان ارثی


5. چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت مناطق استانی ایران از منظر مفهوم اقتصاد سبز

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 661-688

سحر ندایی طوسی؛ عاطفه ملک‌خانی


7. عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 171-188

هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما


11. ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 529-541

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل


13. بازآفرینی محلات فقیرنشین شهری با تاکید بر تحلیل پیکره بندی فضایی، نمونه مطالعه شهر همدان

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


14. بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-314

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی


17. سنجش پتانسیل توسعۀ میان‌افزا در بافت مرکزی تهران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 943-964

منوچهر طبیبیان؛ فریده غنی


19. بررسی چالش نظری و تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 257-273

حمیدرضا صباغی؛ منوچهر طبیبیان


20. کاربرد روش طرح- فرایند- نتایج (PPR) در ارزیابی طرح‌های شهری

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1035-1050

منوچهر طبیبیان؛ علی آسوده


22. شکل‌گیری و شکل‌دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست‌مدرنیسم

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 541-558

سید حسین بحرینی؛ کریم حسینی وحدت