موضوعات = برنامه ریزی و طراحی منظر
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی تجربه کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان. نمونه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 533-547

هادی سلطانی فرد؛ مجتبی رعنایی؛ شفیعه قدرتی


3. طراحی کمربند سبز جنوب غرب شهر زاهدان با رویکرد کاهش ریزگردها

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 595-607

پیمان گلچین؛ منصوره ناروئی؛ ابولفضل کاظمی نسب


4. روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات جمعی، مطالعه موردی محله تجریش

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 195-210

انوشه گوهری؛ هما ایرانی بهبهانی؛ اسماعیل صالحی


7. بررسی ترجیحات استفاده‌کنندگان بر پایة ارزیابی کیفیت بصری (مطالعة موردی: پارک جنگلی شهری ملت زاهدان)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 193-203

پیمان گلچین؛ بهروز نارویی؛ هما ایرانی بهبهانی