موضوعات = پایداری اکوسیستم ها
تعداد مقالات: 13
1. رفع مناقشه روی منحنی تعاملِ حاصل از مدل پایداریِ چندمنظورۀ محیط طبیعی و زراعت تحت ورشکستگی آبی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 699-713

علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد؛ محمدرضا نیکو؛ احمد نوحه گر


3. تعیین زمان و نرخ پوسیدگی خشکه دارهای راش در جنگل های اسالم

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 551-563

کیومرث سفیدی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ معراج شرری


6. آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و شاخص‌های خشکسالی (مطالعۀ موردی: حاشیۀ تالاب آق‌گل همدان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 545-561

محمدجواد امیری؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمود ذوقی؛ مهدیس سادات


8. اولویت‌دهی معیارهای بازسازی در خاتمۀ فعالیت معادن (مطالعۀ موردی: معادن سنگ‌آهن گل‌گهر، سنگان و چادرملو)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1023-1033

نرگس حاج‌کاظمیها؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری؛ محمد عطایی


9. ارزیابی روند تغییرات کاربری زمین و تغییر اقلیم در سیمای سرزمین تالاب چغاخور با تأکید بر آثار محیط‌زیستی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 631-643

فاطمه جهانی شکیب؛ بهرام ملک محمدی؛ احمدرضا یاوری؛ یونس شریفی؛ فاطمه عادلی


10. حکمرانی خوب و مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی دریای خزر

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 679-692

الهه کولایی؛ مهدی شایسته