موضوعات = پایداری اکوسیستم ها
رفع مناقشه روی منحنی تعاملِ حاصل از مدل پایداریِ چندمنظورۀ محیط طبیعی و زراعت تحت ورشکستگی آبی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 699-713

10.22059/jes.2018.245244.1007540

علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد؛ محمدرضا نیکو؛ احمد نوحه گر


تعیین زمان و نرخ پوسیدگی خشکه دارهای راش در جنگل های اسالم

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 551-563

10.22059/jes.2016.60066

کیومرث سفیدی؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ معراج شرری


ارزیابی روند تغییرات کاربری زمین و تغییر اقلیم در سیمای سرزمین تالاب چغاخور با تأکید بر آثار محیط‌زیستی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 631-643

10.22059/jes.2014.52210

فاطمه جهانی شکیب؛ بهرام ملک محمدی؛ احمدرضا یاوری؛ یونس شریفی؛ فاطمه عادلی


حکمرانی خوب و مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی دریای خزر

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 679-692

10.22059/jes.2014.52213

الهه کولایی؛ مهدی شایسته