موضوعات = تکنولوژی آب و فاضلاب
خوردگی میکروبی متاثر از عوامل محیط زیستی در آب چرخه خنک کن نیروگاه حرارتی بندر عباس

دوره 49، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 389-400

10.22059/jes.2023.356713.1008395

مجید قهرمان افشار؛ محسن اسماعیل پور؛ حسین قاسمی نژاد


مدل سازی تاثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 181-193

10.22059/jes.2017.63072

سحر شیبانی؛ بهروز ابول پور؛ امیر اسکندری


بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 839-854

10.22059/jes.2017.60944

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ سید علی سادات حسینی؛ فرزانه افسری


ارائه روابط تحلیلی مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 517-529

10.22059/jes.2016.60064

محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ضیاالدین ایدی


بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 343-352

10.22059/jes.2016.58737

علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار


تعیین انرژی الکتریکی مصرفی در فرایند های مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیرآباد با رویکرد مقدارحذف COD

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-31

10.22059/jes.2016.58093

سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد


تهیۀ نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیۀ آب

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 841-854

10.22059/jes.2016.57138

سعید اسکندری؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ مجید بغدادی؛ بهنوش امین زاده


بررسی کارایی تصفیه‌خانۀ فاضلاب تبریز با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 827-844

10.22059/jes.2014.52999

سیما شکری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


بررسی اثر گیاه نی و زمان ماند هیدرولیکی در بازده حذف سرب در تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 937-947

10.22059/jes.2014.53009

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ نعمت اله جعفرزاده


تأثیر پی- اچ (pH) بر تجزیۀ هیدروکربن‌های نفتی کل در راکتور‌‌های بستۀ خاکاب با عملکرد متوالی

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 289-296

10.22059/jes.2014.51199

علی ترابیان؛ سیدحمیدرضا ّفاطمی؛ صابر حسنلو؛ علی محمدپور


بهینه‌سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از ریزجلبک‌های سبز

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 163-176

10.22059/jes.2014.50164

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


استفادۀ همزمان فرایندهای فنتون و الکتروشیمیایی برای کاهش بار آلی لجن مازاد بیولوژیکی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 177-188

10.22059/jes.2014.50165

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ حمیدرضا مسیحی؛ مریم میرابی