موضوعات = تکنولوژی آب و فاضلاب
تعداد مقالات: 26
2. ارزیابی عملکرد و تعیین ضرایب سینتیکی فرایند نهر اکسایش با استفاده از مدلهای حذف آلاینده در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-64

مینا رفعتی؛ محمد پازوکی؛ حسین قدمیان؛ علی جلیل زاده؛ آذرمیدخت حسین نیا


4. حذف فتوکاتالیستی هیومیک اسید در محیط‌های آبی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم آلایش شده با منگنز، آهن و نیتروژن

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 747-761

نرمین عبداللهی؛ سعید دهستانی اطهر؛ مهدی صفری؛ مریم صفای؛ هیوا دارایی


5. پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب با استفاده از توابع احتمالاتی (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 503-518

مسعود تابش؛ صادق بهبودیان؛ رضا حیدرزاده


6. جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط های آبی با استفاده از جلبک اسپیروژیر

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 379-390

محمد حسین صیادی اناری؛ حسین شکری


7. مدل سازی تاثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-193

سحر شیبانی؛ بهروز ابول پور؛ امیر اسکندری


8. ارزیابی محیط زیستی سامانه های آب و فاضلاب شهری از نظر تولید گازهای گلخانه ای: مطالعه موردی شهر ساری

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 117-134

مسعود تابش؛ اکبر شیرزاد؛ قاسم کاظم نژاد سنگرودی


9. بررسی کارآمدی فرایند اکسایش پیشرفتة فردفنتون در حذف بار آلی از فاضلاب شور صنایع چرم‌سازی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 839-854

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ سید علی سادات حسینی؛ فرزانه افسری


10. ارائه روابط تحلیلی مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 517-529

محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ ضیاالدین ایدی


11. بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 343-352

علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار


12. تعیین انرژی الکتریکی مصرفی در فرایند های مختلف تصفیه خانه شهرک صنعتی نصیرآباد با رویکرد مقدارحذف COD

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-31

سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسن امینی راد


13. ارزیابی فرایند نیتریفیکاسیون درتصفیه فاضلابهای شور توسط راکتور هیبریدی و مقایسه آن با لجن فعال متداول

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 169-175

نادر سلمانی خاص؛ مصطفی تیزقدم؛ عبدااله رشیدی مهرآبادی


14. تهیۀ نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیۀ آب

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 841-854

سعید اسکندری؛ علی ترابیان؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ مجید بغدادی؛ بهنوش امین زاده


17. بررسی کارایی تصفیه‌خانۀ فاضلاب تبریز با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 827-844

سیما شکری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


18. شبیه‌سازی عددی تخلیۀ فاضلاب چالوس به دریای خزر با استفاده از آتفال

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 845-860

سینا حسینی فرد؛ ناصر حاجی زاده ذاکر


19. بررسی اثر گیاه نی و زمان ماند هیدرولیکی در بازده حذف سرب در تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 937-947

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ نعمت اله جعفرزاده


21. تأثیر پی- اچ (pH) بر تجزیۀ هیدروکربن‌های نفتی کل در راکتور‌‌های بستۀ خاکاب با عملکرد متوالی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 289-296

علی ترابیان؛ سیدحمیدرضا ّفاطمی؛ صابر حسنلو؛ علی محمدپور


22. بهینه‌سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از ریزجلبک‌های سبز

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 163-176

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


23. استفادۀ همزمان فرایندهای فنتون و الکتروشیمیایی برای کاهش بار آلی لجن مازاد بیولوژیکی

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 177-188

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ حمیدرضا مسیحی؛ مریم میرابی


24. تصفیۀ بی‌هوازی از طریق راکتور UASB و آزمایش قابلیت تجزیه‌پذیری بیولوژیکی هوازی فاضلاب روغن برش

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 211-220

علیرضا نظری علوی؛ سید علی اکبر سجادی؛ محمد میرزایی؛ حامد حسنیان


25. تصفیۀ فاضلاب خشکشویی با استفاده از فرایندهای انعقاد و شناورسازی الکتریکی و الکتروفنتون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

مریم یزدی؛ بهنوش امین زاده؛ علی ترابیان