کلیدواژه‌ها = مجتمع مس سرچشمه
برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 431-438

10.22059/jes.2014.51210

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مجتمع‌های صنعتی با روش AN-AM مطالعۀموردی: مجتمع مس سرچشمه

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 105-116

10.22059/jes.2013.35894

عباس اکبری‌نژاد پاقلعه؛ شاهو کرمی؛ رضا احمدیان؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی؛ سامان گلالی‌زاده