کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 401-413

10.22059/jes.2014.51208

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش