کلیدواژه‌ها = عمق نوری هواویزها
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 155-169

علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی


2. ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 461-472

ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند