کلیدواژه‌ها = تالاب شادگان
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد برنامه ریزی خطی در سنجش تحقق پذیری شاخص بودن تالاب شادگان با توجه به معیارهای کنوانسیون رامسر

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 421-436

اسما رافعی؛ افشین دانه کار؛ مهدی زندبصیری؛ مسعود باقر زاده کریمی