کلیدواژه‌ها = جای پای بوم‌شناختی
بررسی رابطۀ سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم‌شناختی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 589-602

10.22059/jes.2014.52207

فتانه حاجیلو؛ بهجت یزدخواستی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


جای پای بوم شناختی(ای-اف) به عنوان شاخص سنجش پایداری اجتماعات

دوره 35، شماره 51، آبان 1388

محمدحسین سرایی؛ عبدالحمید زارعی فرشاد