کلیدواژه‌ها = تجزیة بیولوژیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش میکروارگانیسم‌های جدا شده ازخاک در حذف بیولوژیکی آلاینده های سمی و پایدار نفتی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 67-73

خسرو صدیق بیان؛ علیرضا دهناد؛ علیرضا منادی؛ هایده مبین؛ دنیز صدیق بیان