کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بهینه‌سازی تخصیص مساحت اراضی استان گلستان به کاشت محصولات کشاورزی با استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی مصالحه‌ای

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 669-686

10.22059/jes.2017.60934

فضل الله احمدی میرقائد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ الهام صدیقی؛ مصطفی قلی پور


بررسی تناسب مناطق زیر کشت گندم در ایران با نیاز آبی و عملکرد گندم با رویکرد آب مجازی

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 529-543

10.22059/jes.2015.55895

تورج نصرآبادی؛ الهام عرب؛ فرزام پوراصغر سنگاچین