کلیدواژه‌ها = فضای سبز شهری
تعداد مقالات: 3
1. مکان یابی و تحلیل تناسب فضای سبز شهری با در نظر گرفتن اصول اکولوژیک (مطالعة موردی: پارک‌های محله‌ای بیرجند)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 169-178

الهام یوسفی؛ فاطمه قسامی؛ اسماعیل صالحی؛ محسن کافی


2. تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 155-168

فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی


3. تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

دکتر مسعود طبری؛ مهندس بهارک عبدالله زاده؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی؛ دکتر محمود زبیری