کلیدواژه‌ها = فضای سبز شهری
تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 155-168

10.22059/jes.2013.29870

فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی


تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر مسعود طبری؛ مهندس بهارک عبدالله زاده؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی؛ دکتر محمود زبیری