کلیدواژه‌ها = آلودگی خاک
تعداد مقالات: 11
3. بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 489-506

کبری جعفری؛ ناصر حافظی مقدس؛ علیرضا مظلومی؛ اعظم قزی


4. مدل‌سازی تغییرات غلظت هیدروکربن‌های نفتی در عمق‌های گوناگون خاک آلوده طی فرایند گیاه‌پالایی با استفاده از منطق فازی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 815-825

فریدا ایرجی آسیابادی؛ سید احمد میرباقری؛ علی اصغر بسالت پور


5. پالایش خاک‌های آلوده به بنزین در محیط‌های شهری با استفاده از روش واجذبی حرارتی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 643-652

سعید گیتی پور؛ عماد صنعتی فروش؛ نگار کرامتی؛ پیمان یعقوب زاده؛ مسعود رضایی


6. بررسی نقش میکروارگانیسم‌های جدا شده ازخاک در حذف بیولوژیکی آلاینده های سمی و پایدار نفتی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 67-73

خسرو صدیق بیان؛ علیرضا دهناد؛ علیرضا منادی؛ هایده مبین؛ دنیز صدیق بیان


8. اثرات متقابل نفت خام و ترکیبات مختلف نیتروژن بر معدنی شدن کربن و زیست‌توده میکربی در خاک رسی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16

سمائه نمازی؛ فایز رئیسی؛ شجاع قربانی دشتکی


10. آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


11. آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر سعید گیتی پور؛ دکت غلامرضا نبی بیدهندی؛ مهندس محمد امین گرجی