کلیدواژه‌ها = درجه حرارت
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر سید کاظم علوی پناه