کلیدواژه‌ها = مدل QUAL2E
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب

دوره 34، شماره 45، بهار 1387

مهدیه عسگری شاهی؛ سید حسین هاشمی؛ تقی عبادی


2. بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، پاییز 1383

دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور