کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تخمین پوشش مراتع منطقة تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از داده‌های ماهوارهIRS-P6 LISS-III

دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 117-130

10.22059/jes.2012.29017

اسلام زرینه؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ اسماعیل اسدی بروجنی


تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 53-64

فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان


توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) *

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ جلیل سرهنگ زاده؛ حمیدرضا علمی؛ زین العابدین حسینی؛ فاطمه حاضری


تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر رضا بصیری؛ مهندس پرویز کرمی؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر محسن حسینی


بررسی اکولوژیک پرندگان دریائی جزیره شیدور

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

مهندس جمشید منصوری