کلیدواژه‌ها = اکولوژی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان

دوره 32، شماره 40، زمستان 1385

تکتم مومنی؛ سید محسن حسینی؛ مجید مخدوم؛ مسلم اکبری نیا


2. مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه


3. بررسی اکولوژیک پرندگان دریائی جزیره شیدور

دوره 14، شماره 14، زمستان 1365

مهندس جمشید منصوری