کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و آذرخش در طی رخدادهای توفان‌تندری سال‌های 2009 تا 2013 در شهر تهران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-159

10.22059/jes.2021.327005.1008202

مریم قرایلو؛ پگاه صدر دادرس؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ علیرضا محمودیان


طراحی زیست محیطی سازه های پیش ساخته اضطراری با رویکرد کاهش مصرف انرژی و آلودگی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 167-179

10.22059/jes.2021.321265.1008155

طاها صباغیان؛ مازیار آصفی؛ سید بهشید حسینی


تاثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمان‌های مسکونی تهران بر آلودگی ناشی از گرمایش در فصل زمستان

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 253-268

10.22059/jes.2019.267837.1007760

لیلا مختاری؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ شهاب کریمی نیا؛ منصوره کیان ارثی


برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-286

10.22059/jes.2019.254273.1007624

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب


ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-129

10.22059/jes.2018.237694.1007469

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید


ارزیابی ریسک آلاینده‌های هوای منتشره در پایانۀ مسافری بیهقی با روش مدل‌سازی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 97-105

10.22059/jes.2015.53903

مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی؛ مریم معجری


ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در غبار برخی جاده‌‌های کرج

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 331-344

10.22059/jes.2014.51203

فرشته دست گشاده؛ امیدرضا تونی؛ سیما مقدم شیخ جان؛ گیتی تقی نژاد؛ نرگس همتیان؛ رقیه حاتمی


برآورد هزینه‌های مرگ‌ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 247-254

10.22059/jes.2014.50170

غلامحسین کیانی؛ فاطمه یاری؛ هادی امیری


تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 53-64

فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان


مدلسازی کیفیت هوای موزه‌های تهران با استفاده از مدل IMPACT

دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 79-90

مجید شفیع‌پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ آزاده توکلی