کلیدواژه‌ها = آب آشامیدنی
بررسی وضعیت نیترات در آب آشامیدنی و سبزیجات در شهرستان‌‌های سوادکوه و سیمرغ و ارتباط آن با شیوع سرطان‌‌های گوارشی

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 445-460

10.22059/jes.2021.332547.1008239

سیده نگین شریعت پناهی؛ مهران هودجی؛ مجتبی محمودی؛ رضا علیزاده نوائی؛ ملیحه طالبی اتوئی


تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

دوره 30، شماره 36، دی 1383

مهندس پونه قائمی؛ مهندس شهناررستمی حضوری؛ مهندس آلاله قائمی


بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دوره 29، شماره 32، دی 1382

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام