کلیدواژه‌ها = آب آشامیدنی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین غلظت مس و سرب در آب آشامیدنی شهر تهران

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383

مهندس پونه قائمی؛ مهندس شهناررستمی حضوری؛ مهندس آلاله قائمی


2. بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام