کلیدواژه‌ها = حفاظت
حفاظت و باز زنده سازی منظر رود درة دربند بر اساس الگوهای رفتاری

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 127-134

10.22059/jes.2012.29108

هما ایرانی بهبهانی؛ شهرزاد فریادی؛ گلنار محبعلی


تجزیه و تحلیل تنوع گونه‌ای در گروه گونه‌های اکولوژیک (مطالعة موردی : زیستگاه کوهسالان کردستان)

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387

پرویز کرمی؛ مهتاب گرگین‌کرجی؛ رضا بصیری؛ ابراهیم کارگری


معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر بهرام حسن زاده کیانی؛ مهندس هنریک مجلوئیان؛ دکتر حمید گشتاسب میگوئی؛ دکتر جمشید منصوری


وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر جمشید منصوری؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی


نقش اکوسیستم در حفاظت محیط زیست

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر علی اصغر رضوانی