کلیدواژه‌ها = آب بندان
فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندان های دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

سید مهدی امینی نسب؛ بهروز بهروزی راد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ یحیی زارع مهرجردی؛ مهدیه جلالپور


تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری