کلیدواژه‌ها = تالاب
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تنوع باکتری‌های همراه ریزگردها در استان خوزستان

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 279-294

مریم صرخه؛ حسین محمدعسگری؛ اسحاق زمانی؛ فرشید قنبری


3. آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و شاخص‌های خشکسالی (مطالعۀ موردی: حاشیۀ تالاب آق‌گل همدان)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 545-561

محمدجواد امیری؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمود ذوقی؛ مهدیس سادات


5. نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان


6. معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دوره 30، شماره 33، بهار 1383

دکتر بهرام حسن زاده کیانی؛ مهندس هنریک مجلوئیان؛ دکتر حمید گشتاسب میگوئی؛ دکتر جمشید منصوری


7. تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری