کلیدواژه‌ها = تالاب
بررسی تنوع باکتری‌های همراه ریزگردها در استان خوزستان

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 341-360

10.22059/jes.2021.316192.1008107

مریم صرخه؛ حسین محمدعسگری؛ اسحاق زمانی؛ فرشید قنبری


نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان


معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر بهرام حسن زاده کیانی؛ مهندس هنریک مجلوئیان؛ دکتر حمید گشتاسب میگوئی؛ دکتر جمشید منصوری


تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382

دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری