کلیدواژه‌ها = رسوبات
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی آلودگی فلزات سنگین در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-36

علی داوری؛ افشین دانه‌کار؛ نعمت الله خراسانی؛ آرش جوانشیر


3. غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی در رسوبات بندر انزلی

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 99-106

ناصر حاجی‌زاده‌ذاکر؛ ایرج رحمانی؛ مونا مقدم؛ رامین شادی؛ عزیر عابسی


4. بررسی شدت آلودگی عناصر سنگین در رسوبات رودخانه شفارود

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی؛ غلامرضا نبی بیدهندی


5. رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر محسن سعیدی؛ دکتر عبدالرضا کرباسی؛ دکتر غلامرضا نبی بیدهندی؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر