کلیدواژه‌ها = تصفیه فاضلاب
تصفیه پذیری بیولوژیکی فازآبدار امولسیون روغن- آب

دوره 28، شماره 30، دی 1381

مهندس علیرضا نظری علوی؛ دکتر سید جمال الدین هاشمیان