کلیدواژه‌ها = لجن
کاربرد لجن خشک تصفیه‌خانة فاضلاب به‌عنوان مصالح سنگی در تولید بتن

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 7-14

مسعود جمشیدی؛ امیر جمشیدی؛ ناصر مهردادی


طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی