کلیدواژه‌ها = تفرج
طراحی پایدار فضاهای گردشگری کوهستانی (مطالعه موردی: پارک طبیعت کوهسار تهران)

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 87-96

علیرضا میکاییلی تبریزی؛ شهرزاد مهرمند


بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

مهندس داود نهرلی؛ سحر رضائی