کلیدواژه‌ها = زون بندی
تعداد مقالات: 3
1. زون بندی منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از GIS

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

محمد دهدار درگاهی؛ محمود کرمی؛ نعمت ا... خراسانی


3. زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی