کلیدواژه‌ها = پارک ملی گلستان
استفاده از متریک اندازه مؤثر شبکه در تحلیل از هم گسیختگی پوشش‌های جنگلی محدودة اثر جاده در پارک ملی گلستان

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 15-20

لعبت زبردست؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ مجید مخدوم


بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر حمید گشتاسب میگونی؛ مهران جهانشاهی؛ کوروش کاووسی؛ دکتر بهرام حسن زاده کیابی


زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی