کلیدواژه‌ها = تجزیه و تحلیل سیستمی
پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی حوزة معرف کسیلیان با سامانة اطلاعات جغرافیایی

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387

سیدحمید فلاح‌میری؛ همت‌الله پیردشتی؛ میرخالق ضیاء‌تبار احمدی؛ حسن قلیچ‌نیا


زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی