کلیدواژه‌ها = منطقه حفاظت شده
چالش‌های مدیریتی و حقوقی مناطق تحت حفاظت استان زنجان

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-68

10.22059/jes.2012.29100

سید امین نجات؛ فرهاد دبیری


بررسی فلور و رویشگاههای منطقة حفاظت شدة مند (استان بوشهر)

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387

احمدرضا محرابیان؛ علیرضا نقی نژاد؛ حسین مصطفوی؛ بهرام کیابی؛ اصغر عبدلی


معرفی فون مهره داران بارز منطقه حفاظت شده بیدوئیه استان کرمان

دوره 30، شماره 34، تیر 1383

مهندس سهیلا شفیعی؛ مهندس محمد ابراهیم صحتی ثابت؛ مهندس داریوش مقدس


معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم