کلیدواژه‌ها = Scenedesmus quadricauda
بهینه‌سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول‌های آبی با استفاده از ریزجلبک‌های سبز

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 163-176

10.22059/jes.2014.50164

مسعود کوشا؛ امیدوار فرهادیان؛ سالار درافشان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


تولید زیست توده و حذف آمونیاک و نیتریت از پساب کارگاه پرورش ماهی به‌وسیلة کشت جلبک سبز سندسموس کوادریکوادا

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 15-28

صفی‌اله حیدری؛ امیدوار فرهادیان؛ نصراله محبوبی صوفیانی