کلیدواژه‌ها = ENVI-met
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری (نمونه موردی:خیابان چمران کرمانشاه)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 589-603

مریم جعفری؛ محسن تابان؛ محسن صفاری پور