کلیدواژه‌ها = ایزوترم جذب
حذف کادمیوم از محیط‌های آبی از طریق نانوذرات آهن صفر‌ظرفیتی

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 309-316

10.22059/jes.2015.54982

سحر مکاری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ حسین نایب


بررسی سینتیک و ایزوترم جذب بیولوژیکی نیکل از محلول آبی با استفاده از بایوسالید

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388

علی اکبر عظیمی؛ رضا فولادی فرد؛ غلامرضا نبی بید هندی