کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 529-541

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل


2. تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 481-498

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده