کلیدواژه‌ها = اکوسیستم شهری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی در کلان‌شهر اهواز

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 447-464

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ جعفر سعیدی


2. بررسی عوامل محدودکنندة توسعة بام‌های سبز در ایران بر پایة تحلیل سلسله مراتبی

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 89-98

داود نهرلی؛ مهدی عبداللهی؛ مجتبی ولی بیگی