کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 81-92

10.22059/jes.2013.30392

سید محمود هاشمی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرتضی دیناروندی


تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 53-64

فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان