کلیدواژه‌ها = کلان شهر تهران
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 413-429

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


2. تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان‌شهر تهران

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 171-184

احسان بی‌نیاز؛ محمد‌رضا مثنوی؛ مهرداد نظریها